Arıtma Çamuru

Atık su arıtma süreçlerinde, biyolojik arıtma sonunda çözünmüş hâldeki maddelerin mikroorganizma bünyesine geçirilmesiyle ortaya çıkan akışkan özellikteki atıklar “arıtma çamuru” olarak isimlendirilir. Arıtma çamuru, atık su arıtımının bir ürünüdür ve her geçen gün biriken çamurun miktarı ve dolayısıyla çamurun depolanması için gereken alan da arttığı için çamurun bertarafı daha hayati bir ihtiyaç haline gelmiştir.

Atıksuların içerisinde bulunan tüm patojenik organizmalar, kirleticiler ve atıksu arıtma tesislerinde suların deşarj limitlerine ulaşabilmesi için proseslerde kullanılan kimyasallar, çamura dönüşür. Bu sebeple arıtma çamurları içerisinde zararlı maddeler barındırmaktadır.

İnsan sağlığı ve çevreye büyük zararları olan bu çamurlar hiçbir proses için değerlendirilebilir değildir ancak iyi bir kalorifik değer taşımaktadırlar. Bu nedenle bu çamurlar uygun termal proseslerde bertaraf edilerek enerji olarak ekonomiye geri kazandırılabilir.

TÜM HAKLARI SAKLIDIR © 2018 ZİRVEM GERİ DÖNÜŞÜM