Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001-2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİNİ UYGULAMAKTAYIZ 
Kuruluşlardan faaliyet,ürün ve hizmetlerin çevresel etkilerini belirlemelerini ve değerlendirmelerini, önemli etkilerini kontrol altına almalarını, kirliliği önleyici çalışmalarda bulunmalarını ve çevresel performanslarını sürekli geliştirmelerini bekler.
Çevre Yönetim Sistemi Standardı; sanayi kuruluşlarının faaliyetleri nedeniyle çevreye verdiği zararları en aza indiren, hammadde ve enerji tüketimini azaltarak finansal açıdan yarar sağlamalarına destek olan bir standarttır.
ISO 14001 Doğal yapı ve çevre özelliklerinin korunması için atılan bir adımdır.
ISO 14001, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ile ortak yönetim sistemi prensiplerine sahiptir ve dolayısıyla kalite yönetim sistemine sahip olan kuruluş, ISO 14001 Sistemini mevcut sistemine enteğre edebilir.
ISO 14001 Nedir?
Firmaların çevreye yönelik amaçlarına ilişkin konuları sistematik bir biçimde yönetmelerini sağlamak için ISO tarafından oluşturulmuş standartlar serisidir.

TÜM HAKLARI SAKLIDIR © 2018 ZİRVEM GERİ DÖNÜŞÜM