Çevre Politikamız

Amacı;nefes alınacak   alanların  oluşturulması için çöp,geri dönüştürülebilir malzemeler  ve artıkların çevreye zararını önleyerek, üretimin devamlılığını ve yaşanabilir ortamları sağlamak olan ZİRVEM, aşağıdaki Çevre Politika ilkelerini benimsemiştir:
 

  • Değer ölçüm parametrelerimizi  yasalarda belirtilmiş minimum değerlerin altında tutmak. •
  • Yeni çevre teknolojilerini ve sistemlerini takip ederek, faaliyetlerimiz sonucu oluşan çevresel riskleri en aza indirmek. 
  • Faaliyetlerimizde, doğal kaynakların tüketimini en düşük seviyede tutmak ve atık minimizasyonunu sağlamak. 
  • Başta eğitimler olmak üzere,  çevre projelerini destekleyerek çevre bilincini geliştirmek. 
  • Çevre için risk oluşturacak durumlara karşı acil durum planları yapmak.
  • Tüm çalışmalarımızda, yürürlükteki çevre mevzuatları ve standardın gerekliliklerini yerine getirmek.
  • Çevre için belirlenmiş amaç ve hedefleri düzenli olarak gözden geçirerek, iyileştirmenin sürekliliğini sağlamak. 

TÜM HAKLARI SAKLIDIR © 2018 ZİRVEM GERİ DÖNÜŞÜM